Afscheid van De Literaire Boekhandel

Lieve mensen,

Helaas moet ik u laten weten dat ‘De Literaire Boekhandel’ na ruim 30 jaar, haar deuren moet sluiten en wel per 1 augustus a.s.

Ons geliefde pand op de Lijnmarkt, met het ‘Podium voor Poëzie’ waar zoveel activiteiten plaatsvinden: optredens, boekpresentaties, lezingen en leesclubs – is zo maar, achter onze rug om, verkocht aan iemand die er zijn eigen onderneming gaat uitvoeren en dat zal, tot ieders spijt, zeker geen boekhandel zijn.

Het is helaas niet haalbaar om in een ander pand in de binnenstad verder te gaan, daarvoor zijn de huren te hoog geworden. Voor de Lijnmarkt zélf betekent het wegvallen van de boekhandel een verarming voor deze authentieke straat en dat hadden wij graag willen voorkomen.

Ook treurig is het, afscheid te moeten nemen van onze klanten – vrienden toch van de literatuur – én van onze uitgevers en hun vertegenwoordigers. Zij, die ons altijd steunden, ook tijdens zware tijden in het boekenvak, aan hen veel dank – er is van beide kanten al die jaren vertrouwen geweest en daar hecht een mens toch veel waarde aan.

Ik dank vooral Nienke die, vanaf mijn ziekteperiode, alles heeft bestuurd en dat deed met gedrevenheid en grote kennis van zaken; Emanuel voor zijn rol in de klassieke muziek; de andere deskundige medewerksters die de boekhandel en alles wat daarmee samenhangt met liefde hebben omarmd.

‘De Nacht van de Poëzie’… met onze grote dichters aan tafel;
de inkoopbeurzen… met nieuwe, mooie titels in de aanbieding;
als jurylid… voor de jaarlijkse Europese literatuurprijs;
het is allemaal ongewild en op een abrupte manier tot stilstand gebracht.

Gelukkig zijn er nog een aantal hechte leesclubs over, waar romans en hun schrijvers dezelfde aandacht blijven krijgen, waar ze de afgelopen 30 jaar in de boekhandel al gewend aan waren. Goede boeken lezen, dat met andere geïnteresseerden bespreken, het wordt ons gegund tot in de verre toekomst, zonder verstoring van buitenaf.

We gaan de komende maanden ons best doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en hopen onze bekenden tot eind juli te mogen blijven zien en goed van dienst te kunnen zijn.

Moge de echte boekhandel blijven bestaan: een onmisbaar instituut voor een ieder die het leven niet maar zo aan zich voorbij laat gaan.

Dank nogmaals aan allen die zoveel voor ons hebben betekend, en wij hopen dat u, gewaardeerde lezers, onze boekhandels in de omgeving zullen blijven koesteren.

Wij groeten u en wensen u verder alle goeds.

Thoma Adelaar (eigenaresse),

Nienke Willemsen (bedrijfsleider),
Emanuel Overbeeke (klassieke muziek),
Eva, Aafje, Frederike, Laura en Fenna.